Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

23-årig straffet for forsøg på manddrab 
20-12-2018 

23-årig mand idømt 6 års fængsel og udvisning for forsøg på manddrab ved i juni 2018 at have stukket sin ekskærestes nye kæreste med en kniv.
Sagen kort fortalt

Den 23-årige mand var trængt ind i sin ekskærestes lejlighed, hvor han traf hendes nye kæreste, en 28-årig mand. De kom i slagsmål, og i den forbindelse fik manden fat i en kniv med et 20 cm langt blad. Han huggede med en kraftig bevægelse kniven ud mod den 28-åriges brystregion, mens han flere gange råbte, at han ville slå den 28-årige ihjel. Den 28-årige værgede sig mod kniven, hvorved han fik et 4,5 cm langt snitsår i armen. Den 28-årige blev også ramt af et slag med en kagespatel ved sit øre.
Den 23-årige
nægtede sig skyldig og sagde, at han og den 28-årige havde været i slåskamp, og at det var den 28-årige, der havde forsøgt at stikke ham med kniven. Han havde imidlertid grebet kniven mellem fingrene på sin hånd, og derfor var det ham, der sad med kniven, da politiet kom til lejligheden kort efter episoden.

 

Dommens resultat

Ud fra baggrunden for episoden, selve forløbet af episoden og den 23-åriges udtalelser om at ville slå ihjel, fandt retten det bevist, at han i forbindelse med knivstikket havde forsæt til manddrab.

Retten afviste tiltaltes forklaring om, hvad der var foregået.

Sagen var en nævningesag, og rettens afgørelse om skyldsspørgsmålet blev truffet med 3 dommerstemmer og 5 stemmer fra nævningerne. En nævning stemte for at frifinde den 23-årige mand for drabsforsøg, men finde ham skyldig i grov vold.

Retten afsagde dom om, at tiltalte var skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Anklagerens påstand var fængsel i 6 år.

Straffen blev fastsat til fængsel i
6 år. Retten lagde vægt på, at der ikke var omstændigheder, der kunne tale for hverken en kortere eller en længere straf end det, der er udgangspunktet ved forsøg på manddrab.

Der var i sagen afgivet 11 dommerstemmer for straffen på fængsel i 6 år og 1 stemme for fængsel i 5 år.

Den 23-årige mand, der er polsk statsborger, og som har haft lovligt ophold i Danmark i under 9 år, blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Retten lagde vægt på grovheden af det forhold, han var dømt for, straffens længde og hans tilknytning til Polen. Han var ikke velintegreret i det danske samfund, og hans tilknyt­ning til Danmark – herunder hensynet til hans 3-årige søn – var ikke tilstrækkeligt til, at udvisning ville være i strid med Danmark internationale forpligtelser.

Afgørelsen om udvisning blev truffet med 11 dommerstemmer for. 1 stemte for frifindelse for udvisning.

Den 23-årige mand valgte at anke dommen med påstand om frifindelse.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 20. december 2018.

Rettens sagsnummer er: SS 2269/2018

Til top Sidst opdateret: 20-12-2018 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk