Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skoler 

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Kend din Ret
Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

 

Gymnasier: Retsvæsenet i samfundsfag
Domstolene har udviklet et forløb om retssystemet og kriminalitet til undervisning i samfundsfag i gymnasiet.
Undervisningsforløbet strækker sig over 10 moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.

Retten kan kun tilbyde et begrænset antal forløb om året, så kontakt os i god tid, hvis du ønsker at gennemføre et forløb om retssystemet og kriminalitet med din klasse. 

 

Lav en aftale
Send en mail til Anette Maarbjerg på mailadressen anma@domstol.dk eller ring til hende på telefon 9968 4049 med oplysning om, hvornår I kunne tænke jer at gennemføre ’Retssystemet og kriminalitet’.

 

Folkeskolens 8. og 9. klasse
Skoleklasser er meget velkomne til at komme ind og overvære en sag i retten. Retten har mulighed for at hjælpe med at finde en egnet sag – f. eks hvis klassen har om et bestemt emne i skolen.

Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse. Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: Rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.

Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisningen.

 

Praktisk information om skolebesøg i retten
Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan dog nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af elever, som ledsages af en lærer.
 
Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. 

 

Kontakt retten og aftal det praktiske
Ikke alle vores retssale er lige store og pladsen i retssalene er begrænset.
Derfor vil det ofte være vanskeligt at rumme en gruppe på mere end 15, da der også skal være plads til eventuelle pårørende og journalister. 
I visse tilfælde kan retten flytte sagen til en større retssal, hvor der er plads til ca. 25 tilhørere, men det kræver, at vi bliver kontaktet i god tid. Du bør derfor af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter 2-12 uger frem. 

Kontakt Lis Bjærre eller Anna Gravers i Strafferetten på telefon 9968 4069 eller pr. e-mail til ret.hel@domstol.dk.

 

Tilbage til forsiden

Til top Sidst opdateret: 11-04-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk