Hop til indhold

  Retten i Holbæk

 

I menuen til venstre kan du finde praktiske oplysninger om Retten i Holbæk. I topmenuen er der genveje til information, der er gældende for alle retter.

 ***

Som følge af regeringens tiltag for at hindre udbredelse af coronavirus, er der iværksat nødberedskab ved Danmarks Domstole.   

Retten i Holbæk er i periorden til og med den 13. april 2020 lukket for fysiske møder, der ikke er kritiske.

Hvis du er indkaldt til et retsmøde i denne periode, vil du blive underrettet om, hvorvidt retsmødet fastholdes eller er aflyst.

Retten arbejder fortsat, og der er oprettet et nødberedskab.

Rettens personale udfører sagsbehandling og administrative opgaver hjemmefra i videst muligt omfang. Dette gælder såvel behandling af fogedsager, tvangsauktioner, skiftesager (dødsboer og insolvens) som civile sager og i et vist omfang straffesager. Du kan læse mere herom nedenfor under det enkelte sagsområde.

Erhvervskunder, der ønsker at få foretaget en notarforretning, skal kontakte retten via e-mail på holbaek@domstol.dk eller telefonisk på 99686600 på hverdage mellem kl. 8.30-15.00 med henblik på at aftale tid og sted for forretningen.

Kontakt

I tilfælde af hastede karakter kan du skrive en e-mail til rettens afdelinger på følgende sikre e-mailadresser:

 Afdeling  E-mailadresser

Fogedretten

foged.hbk@domstol.dk

Skifteretten

skifte.hbk@domstol.dk

Familieretten

familie.hbk@domstol.dk

Civilretten

ret.hbk@domstol.dk

Strafferetten

straffe.hbk@domstol.dk

Administrationen

adm.hbk@domstol.dk

Kassen

kasse.hbk@domstol.dk

 

Du kan mellem kl. 08.30 og kl. 15.00 endvidere ringe til rettens hovednummer på 99686600 og taste 5 for personlig betjening.

I tidsrummet fra kl. 09.00 - 11.00 kan du tale med en medarbejder fra en af rettens afdelinger. Du skal ringe til rettens hovednummer på telefon 99686600 og tilvælge nummeret for den afdeling, du gerne vil tale med.

For fogedretten tast 1
For skifteretten tast 2
For familieretten tast 3
For afdelingen med civile sager og straffesager tast 4

Afdelingstelefonerne er dog lukket i perioden fra mandag den 6. april til og med onsdag den 8. april 2020.

Hvilke sager behandles under nødberedskabet

Retten varetager de kritiske funktioner, der er følgende:

Alle sager, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende prioriteres fortsat. Det gælder f.eks.:

 • Grundlovsforhør
 • Fristforlængelser
 • Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster
 • Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes
 • 747 forhør, der ikke kan udsættes
 • Fogedforretninger, der ikke kan udsættes
 • Afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.
 • Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt
 • Andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede vil være helt uproportionalt at udsætte sagens behandling, når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis
 • Tinglysningssager
 • Visse konkurssager af hastende karakter

Ud over de kritiske sagsområder udfører retten følgende opgaver:

Aktindsigt

 • Alle anmodninger om aktindsigt

Civile sager

 • Telefonmøder og civile sager under forberedelse. Det betyder, at fastsatte frister fortsat gælder, medmindre der gives anden besked.
 • Der afsiges løbende domme og kendelser, som vil blive sendt til parterne digitalt på sædvanlig vis.

Fogedret

 • Betalingspåkrav
 • Administrative behandling og forberedelse af alle sagstyper

Notarforretninger

 • Notarforretninger på skriftligt grundlag

Retsafgift

 • Alle retsafgifter kan modtages og registreres løbende

Skifteret - dødsbo

 • Oprettelse og udlevering af dødsboer
 • Afvikling af telefonmøder
 • Administrativ behandling af afgiftsberegninger, boopgørelser, formueoversigter, åbningsstatus mv.

Skiftret - insolvens

 • Tvangsopløsninger, hvor indledende møder afvikles telefonisk
 • Gældssaneringssager, hvor indledende møde afvikles telefonisk
 • Egen konkursbegæringer samt sager, hvor konkursbetingelserne ikke er bestridt, afvikles på skriftligt grundlag
 • Særligt hastende sager om konkurs og rekonstruktion. I disse tilfælde skal du kontakte rettens hovedtelefon på 99686600 med oplysning herom

Straffesager

 • Der afsiges udeblivelsesdom i bødesager
 • Oprettelse og forberedelse af straffesager

Tvangsauktioner

 • Administrativ behandling, forberedelse og meddelelse af hammerslag for tvangsauktioner

Hvilke sager behandles som udgangspunkt ikke

Som udgangspunkt vil følgende sager ikke blive gennemført:

 • Hovedforhandlinger i straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger
 • Hovedforhandlinger i civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger
 • Fogedsager med fremmøde, herunder almindelige udlægssager, umiddelbare fogedforretninger, besigtigelse i tvangsauktioner mv.
 • Skiftesager med fremmøde, herunder almindelige konkursbegæringer, kreditorsamlinger, ægtefælleskifter mv.
 • Notarialforretninger med fremmøde

Selvom vi har søgt at skabe nogle gode løsninger, betyder den helt usædvanlige situation, at vi ikke har mulighed for at foretage almindelig sagsbehandling, herunder besvare telefoniske henvendelser, posthåndtering mv. i sædvanligt omfang. Vi beklager den ulempe, der måtte følge.

Du kan holde dig orienteret på rettens hjemmeside, hvor du under retslisten kan se, om en sag er aflyst.

Du kan i øvrigt holde dig orienteret på Danmarks Domstoles hjemmeside her.

 

 

 ***

 

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 12-04-2019 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk