Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse 

Højesterets afgørelser er endelige. Højesteret kan dog undtagelsesvis tillade, at en civil sag afgjort af Højesteret genoptages, jf. retsplejelovens § 399.

Tre betingelser skal være opfyldt, for at en sag kan genoptages:
 
1. det skal være overvejende sandsynligt, at sagen uden ansøgerens fejl har været urigtigt oplyst, og at sagen efter en genoptagelse vil få et væsentligt forskelligt resultat,
 
2. kun ved en genoptagelse kan et indgribende tab undgås, og
 
3. omstændighederne skal i høj grad tale for genoptagelse.
 
Højesteret kan under de samme betingelser tillade ekstraordinær anke af en dom afsagt af en byret eller en landsret i en civil sag.
 
Højesteret er meget tilbageholdende med at tillade ekstraordinær genoptagelse og anke.
 
For at få behandlet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse eller anke skal der betales en retsafgift på 1.500 kr. Man får ikke beløbet tilbage, hvis man får afslag.

Til top Sidst opdateret: 12-12-2006 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750seperatorEmail: post@hoejesteret.dk