Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

Retsmægling ved Retten i Glostrup
 

I civile sager, herunder sager om ægteskab og forældreansvar er der mulighed for at få løst konflikten ved hjælp af en retsmægler.

Hvad er retsmægling?

Retsmægling er en alternativ og frivillig måde at løse konflikter på mellem parter i en civil sag ved domstolene.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i mægling.

Mægleren træffer ikke afgørelse i sagen. Det er retsmæglerens opgave at lede mæglingsprocessen. Mægleren finder sammen med parterne frem til de egentlige årsager til deres konflikt og hjælper dem til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

I samarbejde med retsmægleren forsøger parterne herefter at finde frem til den løsning på konflikten, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.

En retsmægling foregår i et almindeligt mødelokale. En mægling tager typisk fra 3 – 6 timer. Det er muligt at mødes flere gange med mægleren.

  

Det, der foregår under retsmæglingen, er fortroligt.

Hvorfor vælge retsmægling?

Når man finder ind til kernen i det, der har udløst en konflikt, er det ikke altid, at en dom er det mest tilfredsstillende for parterne.

Ved retsmægling bliver hele forløbet tilpasset parternes individuelle behov, og parterne bevarer kontrol over sagen.

Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene fokuserer mægleren i høj grad på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mæglingen, og det giver mulighed for en mere varig løsning.

Retsmægling er ofte en mindre tidskrævende måde at løse konflikter på.

Retsmægling kan ofte berammes hurtigere end en hovedforhandling.

Ca. 65 % af retsmæglingerne slutter med en aftale.

Hvem kan bruge retsmægling? 

En sag kan være velegnet til retsmægling, uanset om den drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold.

Du kan få hjælp fra en retsmægler, hvis både du og din modpart ønsker at prøve retsmægling, og retten synes, at sagen egner sig.

Eksempel på konflikter der kan løses ved retsmægling:

Kunstneren og revisoren

En kunstner har gennem flere år i sin virksomhed og under et langvarigt ægtefælleskifte oparbejdet en gæld på flere hundrede tusinde kroner til en revisor. Revisoren er blevet udskiftet med en anden, som har anvendt nogle andre metoder, der er mere fordelagtige for kunstneren, som derfor også er meget utilfreds med det arbejde, som den første revisor har leveret. Kunstneren hverken kan eller vil betale regningen. Konflikten går kunstneren på i en grad, så han skifter fortov, hvis han møder sin gamle revisor på gaden. Konflikten bliver løst ved, at kunstneren giver et af sine kunstværker til revisoren. Revisoren har fået en form for betaling og skal ikke afskrive fordringen. For kunstneren er gælden ude af verden.

Forældre, der er uenige om et barns bopæl

I en sag om bopæl, er det muligt at inddrage andre emner som f.eks. samvær. Det er ligeledes muligt at inddrage emner, som aldrig kan blive behandlet i forbindelse med en dom. Forældrene kan f.eks. lave aftale om følgende:

·          hvordan parterne fremadrettet skal kommunikere

·          transport af barnet i forbindelse med samvær

·          tøj til barnet under samvær

Forældre, der har bekæmpet hinanden i lang tid, er lettede over at få det hele løst på én gang, så de ikke bagefter skal starte en ny sag om samvær i Familieretshuset, og barnet får ro.

Hvad koster det?

Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal stadig betale din egen advokats salær, med mindre du har fået bevilget fri proces, eller du vælger at møde uden advokat.

Retsmægling er ofte mindre tidskrævende og dermed også billigere end en retssag eller traditionel forligsmægling.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte retten, hvis du gerne vil vide mere om retsmægling.

Hvis du er part i en retssag og overvejer retsmægling, kan du få rådgivning hos din advokat. 

Deltagende domstolsjurister

dommer Nanna Blach
dommer Janne Rostrup
dommer Anne Westergaard
dommer Anne Horstmann og
dommerfuldmægtig Anne-Marie Boysen

Deltagende advokater

advokat Rolf Ledertoug,
advokat Simone Voergaard
advokat Birgitte Harring-Lund

Berammelsestid for en retsmægling: hurtigst muligt indenfor 2-3 måneder

Læs mere om retsmægling på www.domstol.dk

 

Til top Sidst opdateret: 21-11-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk