Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingstider 

Her kan du se ekspeditions- og berammelsestider for forskellige typer sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

 

Straffesager

 • Hastesager berammes inden for 2 måneder
 • Doms- og tilståelsessager berammes inden for 5 måneder  
 • Færdsels- og bødesager berammes inden for 5 måneder

Civile sager

 • Første (telefon) møde: Berammelsestid 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 4 uger
 • Hovedforhandling: Berammelsestid 6 måneder
 • Småsager:
  • Telefonmøder: Berammelsestid 3 - 6 uger efter modtagelse af svarskrift
  • Hovedforhandling: Berammes inden for 2 måneder

Familiesager

 • Forberedende telefonmøde: Berammelsestid 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling inden for 4 uger
 • Hovedforhandling: Berammelsestid: 5-7 uger
 • Tvangsfuldbyrdelse af samvær: Berammelsestid 4 uger

Dødsboer 

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson inden for 1 uge efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Ca. 2 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Skifteretten behandler regnskaber inden for ca. 4 uger fra modtagelse
 • Skifteretten behandler spørgsmål og øvrige henvendelser inden for ca. 3 uger fra modtagelse

Fogedsager

 • Almindelige udlægssager: Berammelsestid 4 måneder 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 2 måneder
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8 uger
Til top Sidst opdateret: 04-02-2020 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk