Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingstider 

Her kan du se aktuelle ekspeditions- og berammelsestider for forskellige typer sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

 

Straffesager

 • Hastesager berammes nu 5. juli 2017 for så vidt angår sager af en halv dags varighed og 11. juli 2017 for så vidt angår sager af en dags varighed
 • Øvrige sager berammes til medio september 2017
 • Færdselssager berammes til oktober 2017 

Civile sager

 • Første (telefon) møde: Berammelsestid 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • Forældreansvarssager: Berammelsestid 5 - 7 uger
  • Øvrige sager: Berammelsestid 5,5 mdr.
 • Småsager:
  • Telefonmøder: Berammelsestid 4 - 6 uger efter modtagelse af svarskrift
  • Hovedforhandling: Berammes i august 2017

Dødsboer 

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest dagen efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Skifteretten har en ekspeditionstid på 10 arbejdsdage for indleveret post
 • Ca. 10 arbejdsdage efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson

Fogedsager

 • Fogedretten har en ekspeditionstid på 2 arbejdsdage for indleveret post
 • Almindelige udlægssager: Første ledige tid er den 27. september 2017
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 4 uger
 • Juristsager: Første ledige tid den 6. oktober 2017
 • Samværssager: Første ledige tid er den 21. august 2017
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8 uger
Til top Sidst opdateret: 07-07-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk