Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Småsagsproces 

Dette er en særlig procesform til behandling af sager om krav på højst 50.000 kr., i sager, hvor der ikke er enighed mellem parterne om kravets størrelse og eksistens.
Småsagsproces                                           
– nemmere at gå rettens vej med små krav

Småsagsprocessen ændrer behandlingen af sager om krav på højst 50.000 kr. 

Småsagsprocessen bevirker at:

  • man kan få behandlet en sag om mindre krav uden at hyre en advokat
  • retten hjælper med grundig vejledning og assistance til parter, som ikke repræsenteres af en advokat

Hvorfor en småsagsproces?

Formålet med småsagsprocessen er at det:

  • bliver billigere at gennemføre en retssag om mindre krav på højst 50.000 kr., fordi behandlingsformen overflødiggør advokatbistand
  • bliver lettere at gå i retten for privatpersoner og mindre erhvervsdrivende uden juridisk indsigt, fordi sagsgangene bliver forenklet
Eksempel
Murermester Hansen har en kunde, fru Nielsen, som nægter at betale sin regning på 29.000 kr. for en reparation på skorstenen, fordi hun ikke mener, at murermester Hansen har udført arbejdet grundigt nok. Hun kræver, at murermester Hansen gør arbejdet om, før hun vil betale regningen. Murermester Hansen vil have sine penge og anlægger derefter sagen i småsagsprocessen blot ved at udfylde en stævningsblanket til retten. Retten hjælper derefter både muremester Hansen og fru Nielsen med at tilrettelægge sagen, formulere deres påstande og evt. få en sagkyndig til at undersøge skorstenen.
 
 
Værd at vide om småsagsprocessen:
  • Småsagsprocessen er tiltænkt sager, hvor kravet er højst 50.000 kr. I sager, hvor kravet overstiger 50.000 kr., kan parterne aftale, at sagen skal behandles i småsagsprocessen
  • Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, varetager retten forberedelsen af sagen
  • Undervejs vil der være færre retsmøder end i almindelige retssager, fordi rettens forberedelse af sagen som hovedregel skal ske på baggrund af skriftligt materiale
  • Småsagsprocessen bygger på samme idé om forenkling af sagsgangene, som lå bag indførelsen af den nye inkassoproces, som trådte i kraft den 1. januar 2005. Den nye inkassoproces har gjort det nemmere at inddrive sine penge, fordi man nu kan nøjes med at rette henvendelse til fogedretten og udfylde en enkelt blanket

 

Tilbage til forsiden

Til top Sidst opdateret: 28-03-2014 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk