Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

Retten tilbyder hjælp til aftale.

En god og hurtig løsning for begge parter er målet med retsmægling.

I alle sager tilbyder Retten på Frederiksberg en anden måde at løse konflikten på – dog ikke i straffesager.

Ved retsmægling hjælper en retsmægler parterne til at finde en anderledes løsning, som begge parter kan være enige om og på bare ét møde.

Ved retsmægling skal der ikke skrives frem og tilbage med hver parts synspunkter, sendes bevismateriale og andet. Der holdes blot ét møde, hvor retsmægler hjælper parterne med at få en løsning på de spørgsmål/ problemer, som parterne ønsker løst.

På et sådant møde kan der tages alle de spørgsmål med, som parterne synes er vigtige at få svar på fra hinanden.

Retsmægling er således ikke begrænset til kun at omfatte de spørgsmål, der kan afgøres ved retten af en dommer.

Retsmægling er også en mulighed få en større forståelse for begge/alle parters synspunkter, så en løsning kan skræddersys til præcis de spørgsmål/problemer, parterne har brug for at få løst.

Det er en måde at få en hel pakke af løsninger, frem for blot en afgørelse alene om parternes juridiske konflikter.

Der er plads til at få luft og til at få en løsning på konflikten, så der kan blive mere fred mellem parterne.

Retsmægleren er enten en dommer eller en advokat, der har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Mægleren kan ikke afgøre sagen, men skal hjælpe parterne med at finde løsninger. Retten på Fredeeriksberg har for tiden 3 dommerretsmæglere og 8 advokatretsmæglere.

Retsmægling kan finde sted i særlige retsmæglingslokaler i Retten på Frederiksberg, men kan også, hvis mæglingen foretages af en advokatretsmægler, ske på advokatens kontor. Det vil normalt være muligt at få tilbudt et tidspunkt for retsmægling indenfor ret kort tid.

Hvis parterne ikke via mæglingen finder frem til en aftale, vil sagen fortsætte til almindelig retsbehandling, se mere hvordan retsmægling foregår her.

Se mere om regler for retsmægling her.

Se listen over retsmæglere/advokatretsmæglere her

 

Hvad kan du få ud af retsmægling? 

En hurtig løsning af din konflikt, så du kan komme videre i dit liv.

Mulighed for at stille spørgsmål til den anden part, også selvom det ikke er en del af retssagen.

Mulighed for på en mindre alvorlig måde at få løst din konflikt. 

Mulighed for at opnå en større forståelse for dine synspunkter hos modparten, og en større forståelse hos dig for modpartens synspunkter.

Mulighed for en hurtig løsning, hvor du ikke skal vente på resultatet i mange måneder.

Mulighed for, at det endda kan være/blive problemfrit at have kontakt til den anden part i et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Mulighed for at opleve at fokus bliver flyttet - både dit eget og de andre parters.

Mulighed for at sidde ved samme bord og få en fredelig løsning på din konflikt.

Mulighed for at opnå en hel pakke af løsninger;  ikke kun den juridiske del.

Mulighed for at aftale måder for fortsat kontakt mellem parterne, uanset om det er samarbejdspartnere, forældre, naboer, ansatte og arbejdsgiver, tidligere ægtefæller og samlevere, der stadig har spørgsmål, der skal løses i fællesskab.

Mulighed for at få helt andre løsninger på din konflikt, end der følger af lovregler.

Mulighed for at løse alle de spørgsmål/problemer, du mener, du har med den anden part/de andre parter og ikke bare det, der er rejst sag om.

 

Til top Sidst opdateret: 04-04-2016 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk