Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retshjælp 

Retshjælp er advokatrådgivning og bistand, som kan gives til personer, der opfylder visse økonomiske betingelser. Kun personer kan få offentlig retshjælp, ikke selskaber og foreninger.

Du skal opfylde visse økonomiske betingelser for at kunne få advokatrådgivning efter retshjælpsreglerne. Beløbsgrænserne herfor bliver reguleret hvert år den 1. januar. Hvis du vil vide mere kan du ringe til retten eller til en advokat.

Hent her en oversigt over de Økonomiske betingelser.

Du kan kontakte en advokat og spørge om han/hun giver offentlig retshjælp. Retten kan oplyse dig om, hvilke advokater i din retskreds der giver offentlig retshjælp.

Søg selv en advokat her.

Til mødet med advokaten skal du medbringe:

  • eventuelle papirer om dit problem
  • din og din eventuelle ægtefælle/samlevers årsopgørelser fra forrige år
  • hvis din/jeres aktuelle indkomst afviger væsentligt fra oplysningerne i årsopgørelserne, skal du medbringe bevis for dette

Almindelig retshjælp kan være:

  • rådgivning og deltagelse i møder
  • hjælp til at skrive enkelte breve eller dokumenter, for eksempel ansøgning om fri proces, testamenter og ægtepagter

Udvidet retshjælp kan du få, hvis der er tale om en tvist. Samtidig skal der være udsigt til, at sagen ved yderligere advokatbistand kan blive afsluttet uden retssag.

 

Retshjælp bliver ikke givet til:

  • sigtede/tiltalte i en straffesag
  • normalt ikke til erhvervsdrivendes sager
  • sager om gældssanering
  • sager der vedrører en offentlig myndighed, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang. Der kan dog blive givet retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse

Advokaten skal fortælle dig, hvad det vil koste dig, før han giver dig retshjælp.

Almindelig retshjælp koster maksimalt 980 kr. inkl. moms. Staten betaler  75 %, og du betaler resten.

Udvidet retshjælp koster yderligere maksimalt 2.240 kr. inkl. moms. Staten og du betaler hver halvdelen.

Du betaler din andel til advokaten.

Staten betaler dog hele beløbet, hvis retshjælp bliver givet i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Yderligere oplysninger fra Civilstyrelsens hjemmeside samt link til Bekendtgørelse 2006-12-08 nr. 1294 om offentlig retshjælp ved advokater.

Find her advokat i dit område.

Til top Sidst opdateret: 28-03-2014 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk