Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestilling af udskrifter 

Domme og retsbøger

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles i Retsafdelingen ved fremsendelse af mail til ret.frb@domstol.dk.

Ved bestilling skal der:

  • Henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysning om navnene på sagens parter, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
  • Samtidig med bestillingen betales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument.  Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg. nr. 0216 kontonr. 4069134688 - det skal ved bankoverførsel tydeligt fremgå, hvilken sag betalingen drejer sig om

Fogedbøger

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles i Fogedretten ved fremsendelse af mail til foged.frb@domstol.dk.

Ved bestilling skal der:

  • Henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysning om navnene på sagens parter, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
  • Samtidig med bestillingen betales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg. nr. 0216 kontonr. 4069134688 - det skal ved bankoverførsel tydeligt fremgå, hvilken sag betalingen drejer sig om

Det bemærkes, at i fogedsager skal der normalt altid betales 175 kr. for en udskrift, jf. retsafgiftslovens § 48, da fogedbogsudskrifter ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 49, stk. 2, nr. 1. om at første udskrift til parterne er afgiftsfri.

Den der har fri proces kan få udskriften gratis. Der henvises til retsafgiftslovens § 48 og 49.

 

Hovedreglerne omkring aktindsigt er følgende

  • Parterne i en sag kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog, retsbog og bilag, der er fremlagt i sagen.
  • Andre kan få udskrifter af dombog, retsbog og fremlagte bilag, efter retsplejelovens regler om aktindsigt i bestemmelse §41-44g og §255g.
  • Anmodning om aktindsigt indgives til retten.
    • For så vidt angår straffesager, hvor dommen er over 1 år gammel, skal anmodning dog ske til politidirektøren i København.

Adgangen til at få udskrifter og anden aktindsigt er reguleret i retsplejelovens kapitel 3a (§ 41-41g) og retsplejelovens § 255a.

Vedrørende aktindsigt for journalister, se yderligere her.

Du er velkommen til at kontakte retspræsident Christian Lundblad chl@domstol.dk, hvis du har spørgsmål om aktindsigt.

 

Tilbage til forsiden

Til top Sidst opdateret: 06-03-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk