Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Notarforretninger 

Hos Retten på Frederiksbergs notarkontor kan du få bekræftet testamenter og andre dokumenter i forbindelse med en "notarforretning".

Mødelokalet er handicaptilgængeligt.

Notarforretninger foretages i rettens åbningstid.

Du kan bestille tid hos notaren ONLINE.

Du kan booke tid og finde ledige tider hos notaren ved at klikke på linket til højre på denne side. 
Du kan også via linket aflyse en tid, som du har bestilt online.


Du kan undtagelsesvis bestille tid ved at kontakte retten

Såfremt man ikke har bestilt tid, kan der forekomme ventetid.

Notarforretninger foretages i alle retskredse uafhængig af bopæl/forretningssted.

Udkørende notarforretninger foretages kun i  egen retskreds og der må påregnes kørselsgodtgørelse (f.eks. taxa) til notaren. 

Skal du have foretaget en udkørende notarforretning, en boksåbning, en vekselprotest eller en lodtrækning kontakter du i stedet retten, da online tidsbestilling ikke kan anvendes.

Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk. 

 

Gebyrer

Testamente 

300,00 kr.

Dokument med underskrift

300,00 kr.

Bekræftelse af kopi

100,00 kr. 

Lodtrækning

500,00 kr. pr. påbegyndt time. 

Åbning af bankbokse

500,00 kr. pr. påbegyndt time.

Kørsel

variabel (100-275 kr.) 

 

Betaling kan ske kontant, med Dankort eller på Mobilepay.

 

Ved underskrift af testamenter medbringes

·      Legitimation - i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, så kontakt retten inden du bestiller en tid, så I kan tale om, hvad der kan accepteres som legitimation.

·      Det originale testamente (Vær opmærksom på, at testamentet ikke må være underskrevet hjemmefra.)
Retten kan ikke hjælpe med at udarbejde testamenter.

·      En kopi af testamentet
Husk at forsiden på kopien skal være den autoriserede blanketforside, der kan hentes ved at klikke
her. Forsiden skal udfyldes enten på pc eller med letlæselig håndskrift.
OBS! Da alle kopier af testamenter skal scannes ind for at blive indberettet til Centralregistreret for Testamenter på
www.tinglysning.dk, vil det være en stor hjælp for notaren, hvis kopien af testamentet ikke er kopieret på begge sider af papiret. 

 

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve(virksomhed) medbringes

·      Legitimation - i form af pas eller kørekort.

·      Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.

 

Ved bekræftelse af fotokopier medbringes 

·      Det eller de originale dokumenter

 

Udkørende notarforretninger

Hvis du er meget syg eller det på anden måde er umuligt for dig at komme frem til notaren, kan du ringe til notaren i den retskreds, hvor du bor, og høre om notaren kan komme til dig i stedet. Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du få notaren fra den retskreds, hvor hospitalet ligger, til at komme til hospitalet.

Notaren kører ud efter aftale indenfor rettens åbningstid

Du skal betale notarens transport.

 

Lodtrækninger

Notaren foretager lodtrækninger. Prisen er 500 kr. pr. påbegyndt time.

Du skal altid kontakte notaren i god tid inden lodtrækningen. Du skal sende forskellige papirer frem til notaren, blandt andet:

·   kopi af spillemyndighedens tilladelse,

·   et prøveeksemplar af lodsedlen og

·   oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes.

Fremsendelse kan ske på mail til frederiksberg@domstol.dk 

Lodtrækninger foretages indenfor rettens åbningstid.

Notarens medvirken er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000,00 kr.


Skifteretten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram.


Alle lodtrækninger sendes derfor til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro.


Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger sendes til notaren i god tid, og altid sådan, at anmodningen er notaren i hænde senest 3 uger før udtrækningsresultatet skal anvendes.

 

Boksforretninger

Ved boksforretninger kontaktes retten via mail

Mailen skal indeholde:

·      Lejekontrakt på boksene

·      Oplysning er om boksnumre

·      Rykkerskrivelser m.v.  

·      Forretningsbetingelser for boksleje

Til top Sidst opdateret: 13-12-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk