Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sager om forældremyndighed og/eller bopæl 

Hvordan forløber en forældremyndighedssag ved Retten på Frederiksberg?
Sagens modtagelse
 
Alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær begynder i Statsforvaltningen.
 
Retten på Frederiksberg modtager sager om forældremyndighed eller bopæl fra Statsforvaltningen. 
 
En forældremyndighedssag begynder oftest ved, at forældrene fra retten modtager et brev med vejledning om mulighed for:
 
  • fri proces
  • at få sagen løst ved retsmægling
 
Det vil fremgå af brevet, hvornår retten forventer at få et svar fra parterne. Kan der bevilges fri proces, vil der blive beskikket en advokat, som bistår parten i den videre proces.
 
Se betingelserne for fri proces på domstol.dk ved at klikke her.
  
Hovedforhandling og børnesamtale 
 
I de sager, der ikke henvises til retsmægling, vil retten som udgangspunkt indkalde forældrene til en hovedforhandling.
 
Det følger af forældreansvarsloven, at retten skal træffe sin afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet. Sagen skal belyses ud fra barnets perspektiv. Udgangspunktet er, at der holdes samtale med børn fra omkring skolealderen. I samtalen deltager dommeren og en børnesagkyndig, som har stor erfaring med børn i konfliktsituationer. På domstol.dk kan du læse mere om børnesamtalen – og om hvordan du forbereder dit barn på børnesamtalen - her.
 
Børnesamtalen afholdes i forbindelse med hovedforhandlingen. Den børnesagkyndige overværer først forældrenes forklaringer, hvorefter børnesamtalen finder sted. Efter samtalen gennemgår den børnesagkyndige over for forældrene kort indholdet af samtalen. Dommeren vil herefter undersøge, om sagen kan forliges. Det er erfaringsmæssigt det bedste for et barn, hvis forældrene kan tale sig frem til en fælles løsning af konflikten.
 
I sager, hvor der ikke afholdes samtale med barnet, inddrages barnets perspektiv ved parternes forklaringer og sagens øvrige oplysninger.
 
Hvis forældrene ikke bliver enige under hovedforhandlingen, vil retten afsige en dom. Denne dom kan ankes. Ankefristen er 4 uger.
 
Børnesagkyndige undersøgelser
 
Det kan være, at retten skønner, at det er nødvendigt, at der bliver foretaget en børnesagkyndig undersøgelse. Denne undersøgelse udføres af en børnesagkyndig psykolog, som afslutningsvist udarbejder en erklæring om sine observationer.
 
Forældrene får tilsendt denne erklæring.
 
Til top Sidst opdateret: 13-06-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk