Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået indsendt svarskriftet inden 14 dage 

Såfremt retten ikke har modtaget dit svarskrift inden de 14 dage, vil retten afsige en udeblivelsesdom, der som udgangspunkt giver sagsøgeren medhold.

Du kan - inden 4 uger efter dommens afsigelse - søge om at få sagen genoptaget. Efter 4-ugers fristens udløb og indtil et år efter domsafsigelsen kan sagen kun undtagelsesvis genoptages. Hvis der er gået mere end 1 år efter domsafsigelsen, kan sagen ikke genoptages.

Hvis du derimod er enig i det, der er anført i stævningen, behøver du ikke at foretage dig noget. Retten vil automatisk efter udløbet af svarfristen afsige en udeblivelsesdom.

Til top Sidst opdateret: 05-08-2009 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk