Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Færøernes Ulykkesforsikringsråd  

Sorenskriveren er født medlem (udpeget ved lov) og formand.
Herudover består rådet af 4 valgte medlemmer, der udpeges af landsstyremanden for 4 år ad gangen, hvoraf et skal være uddannet læge.

For tiden er de valgte medlemmer:
Karin Dahl, jordemoder
Ebba Øre, socialrådgiver
Hervør Eydinsdóttir, fysioterapeut
Høgni Debes Joensen, landslæge

Ulykkesforsikringsrådet træffer afgørelse i arbejdsskadesager, herunder sager om erhvervssygdomme. Tidligere traf rådet også afgørelse i sager om tilkendelse af førtidspension, men denne opgave overtog Almannastovan i 2006.

Arbejdsskader, der er sket 1.januar 2010 eller senere behandles efter lagtingslov nr. 67 af 25. maj 2009 om forsikring mod følger af arbejdsskade (Arbejdsskadeforsikringsloven), se ”Efter 1. januar 2010”.

De hændelser, som er sket eller anmeldt inden 1. januar 2010, ligesom de sager, der er under behandling 1. januar 2010, behandles fortsat efter bestemmelserne i anordning nr. 389 af 15. november 1966 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (ulykkesforsikringsanordningen), se ”Før 1. januar 2010”.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten på FærøerneseperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 TórshavnseperatorTelefon: +298311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo