Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøg i retten 

Her kan du læse om mulighederne for at besøge retten.

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden.

Med mindre dommeren har bestemt andet, kan enhver overvære et retsmøde.

Dommeren kan dog bestemme, at et retsmøde ikke må overværes af personer under 15 år.

For så vidt angår skoleklasser/gymnasieklasser skal vi særligt gøre opmærksom på, at der maksimalt kan være 22 tilhørere i den største retssal og 8 i de andre retssale.

Du kan klikke på punktet Retslister og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Generelle retningslinjer for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i rettens bygning
  • Mobiltelefoner skal være slukkede

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

 

Læs også
Til top Sidst opdateret: 21-09-2012 
Retten i EsbjergseperatorDokken 1seperator6700 EsbjergseperatorTelefon: 99688800seperatorEmail: esbjerg@domstol.dk