Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse af 23. marts 2011 
23-03-2011 

Dommerudnævnelsesrådet har den 22. marts 2011 holdt møde om besættelse af de stillinger, der blev opslået ledige i DJØF-bladet den 14. januar 2011 og ved cirkulæreskrivelse af 12. januar 2011 til domstolene.

Dommerudnævnelsesrådet har på mødet afgivet følgende indstillinger til brug for justitsministeren:

En stilling som byretspræsident ved Retten i Århus:
Byretspræsident Bodil Ruberg, Retten i Horsens

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret:
Dommerfuldmægtig Beth von Tabouillot, Østre Landsret
Dommerfuldmægtig Anne Line Bjørklund, Højesteret
Dommerfuldmægtig Mikael Friis Rasmussen, Højesteret
Kontorchef Anette Voigt Arnsted, Justitsministeriet

To stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret:
Dommerfuldmægtig Kim Grunnet, Retten i Sønderborg
Advokat Kirsten Rødding Schmidt

To stillinger som konstitueret landsdommer (advokatkonstitution) i Østre Landsret:
Advokat Mikkel Holm Nielsen
Advokat Kolja Staunstrup

To stillinger som konstitueret landsdommer (advokatkonstitution) i Vestre Landsret:
Dommerudnævnelsesrådet har indstillet, at der sker genopslag af de ledige stillinger.

Til top Sidst opdateret: 23-03-2011 
DommerudnævnelsesrådetseperatorSt. Kongensgade 1seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: post@dommerudnaevnelsesraadet.dk