Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse af 13. oktober 2010 
13-10-2010 

Dommerudnævnelsesrådet har den 12. oktober 2010 holdt møde om besættelse af de stillinger, der blev opslået ledige i DJØF-bladet den 27. august 2010 og ved cirkulæreskrivelse af 3. sep-tember 2010 til domstolene.

Dommerudnævnelsesrådet har på mødet afgivet følgende indstillinger til brug for justitsministeren:

En stilling som konstitueret dommer i ét år i Københavns Byret:
Retsassessor Henrik Møller Tosti, Retten i Esbjerg

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret:
Dommerfuldmægtig Anna Henriette Elisabeth Cosman Lindgren, Østre Landsret

Ankechef Birgitte Lundblad, Ankestyrelsen

Til top Sidst opdateret: 13-10-2010 
DommerudnævnelsesrådetseperatorSt. Kongensgade 1seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: post@dommerudnaevnelsesraadet.dk