Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommerudnævnelser oktober/2011 
26-10-2011 

Dommerudnævnelsesrådet har den 25. oktober 2011 holdt møde om besættelse af ledige stillinger.

Dommerudnævnelsesrådet har den 25. oktober 2011 holdt møde om besættelse af de stillinger, der blev opslået ledige i DJØF-bladet den 26. august 2011 og den 9. september 2011 og ved cirkulæreskrivelser af 20. august 2011, af 24. august 2011 og af 29. august 2011 til domstolene.

Dommerudnævnelsesrådet har på mødet afgivet følgende indstillinger til brug for justitsministeren:

To stillinger som højesteretsdommer:
Professor Jan Schans Christensen, Københavns Universitet
Landsdommer Kurt Rasmussen, Vestre Landsret

En stilling som dommer ved Retten i Glostrup:
HR-chef Gerd Eva Dahl Sinding, Domstolsstyrelsen

En stilling som dommer ved Retten i Århus:
Retsassessor Grith Kamma Sundstrup Rosleff, Vestre Landsret

Syv stillinger som konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed med tiltrædelse den 1. marts 2012:

Retten i Odense:
Advokat Jakob Juul-Sandberg

Retten i Aalborg:
Dommerfuldmægtig Marianne Hornbjerg, kst. retsassessor ved Retten i Hjørring

Retten i Viborg:
Dommerfuldmægtig Jimmy Bøgh Veitland, kst. retsassessor ved Grønlands Landsret

Retten i Kolding:
Statsadvokatassessor Anders Raagaard, Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland

Retten i Hillerød:
Dommerfuldmægtig Pernille Margrethe Corfitsen, kst. funktionschef ved Retten i Holbæk

Retten på Frederiksberg:
Dommerfuldmægtig Jens Jakob Groth-Christensen, Sø- og Handelsretten

Københavns Byret:
Advokat Tine Egelund Thomsen, kst. landsdommer i Østre Landsret

Til top Sidst opdateret: 26-10-2011 
DommerudnævnelsesrådetseperatorSt. Kongensgade 1seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: post@dommerudnaevnelsesraadet.dk