Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

26. oktober 2006 
26-10-2006 

Dommerudnævnelsesrådets indstillinger

Dommerudnævnelsesrådet har den 25. oktober 2006 holdt møde om besættelsen af de stillinger, der blev opslået ledige i Statstidende den 22. september 2006.

Dommerudnævnelsesrådet har på mødet afgivet følgende indstillinger til brug for justitsministeren:

Fem stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret
Dommer Søren Hafstrøm, kst. adm. dm. Retten i Frederikssund
Professor, dr.jur. Peter Pagh-Rasmussen , Københavns Universitet
Dommerfuldmægtig Harald Victor Micklander, Østre Landsret
Advokat Christina Munck , TDC
Specialkonsulent Marianne Ploug, Domstolsstyrelsen

Tre stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret
Dommerfuldmægtig Grith Kamma Sundstrup Rosleff , Vestre Landsret
Dommer Thomas Jønler, Retten i Fjerritslev
Advokat Lisbeth Kjærgaard

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (advokatkonstitution)
Advokat Søren Narv Pedersen
Advokat Jakob Karlsen

En stilling som dommer ved Retten i Helsingør
Advokat Lotte Haghfelt Wetterling

En stilling som dommer ved Retten i Roskilde
Dommerfuldmægtig Peter Thønnings , Retten i Frederikssund

En stilling som dommer ved Retten i Århus
Retsassessor Mette Kølln, Retten i Hobro

Til top Sidst opdateret: 28-12-2006 
DommerudnævnelsesrådetseperatorSt. Kongensgade 1seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: post@dommerudnaevnelsesraadet.dk