Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Årsberetning 2016 
09-03-2017 

Dommerudnævnelsesrådets åsberetning for 2016 er nu udkommet.
Hvert år udnævner Dommerudnævnelsesrådet dommere i både faste og midlertidige stillinger. Sidste år blev der afholdt 10 ordinære møder og afgivet i alt 83 indstillinger om besættelse af dommerstillinger og konstitutioner.

20 faste dommerstillinger blev besat i 2016 samt en stilling som præsident for Vestre Landsret og en stilling som byretspræsident for Retten i Viborg.

Af 15 udnævnte byretsdommere var 8 nyudnævnte og havde altså ikke været dommere før – deres gennemsnitsalder ved udnævnelsen var 43,6 år.

Hertil kommer et antal såkaldte konstitutioner, som er midlertidige stillinger typisk i uddannelsesøjemed.

Det fremgår af Dommerudnævnelsesrådets årsberetning for 2016.

Dommerudnævnelsesrådet afgav i 2016 i alt 83 indstillinger om besættelse af stillinger som Højesteretsdommer, landsretspræsident, landsdommer, byretspræsident, byretsdommer og konstitueret dommer ved Danmarks Domstole. Af de i alt 83 udnævnte og konstituerede dommere var 44 kvinder og 39 mænd.

Dommere udnævnes efter en fast procedure, hvor Domstolsstyrelsen slår ledige stillinger op og indhenter udtalelser fra relevante retspræsidenter, hvorefter Dommerudnævnelsesrådet behandler ansøgningerne og afgiver indstilling til justitsministeren.

Hent Dommerudnævnelsesrådets årsberetning for 2016 (pdf)

Til top Sidst opdateret: 09-03-2017 
DommerudnævnelsesrådetseperatorSt. Kongensgade 1seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: post@dommerudnaevnelsesraadet.dk