Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om Dommerudnævnelsesrådet 

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstillinger til justitsministeren vedrørende besættelse af dommerstillinger.

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der organisatorisk hverken er tilknyttet Domstolsstyrelsen eller Justitsministeriet. Domstolsstyrelsen virker dog som sekretariat for rådet og forbereder ansøgningssager til rådsbehandling.

Rådet afgiver indstillinger til justitsministeren om besættelse af alle dommerstillinger med undtagelse af stillingen som præsident i Højesteret.

Rådet kan alene indstille én ansøger til en ledig stilling. Indstillingerne skal være begrundede, og eventuel uenighed skal fremgå af indstillingen.

Dommerudnævnelsesrådet blev oprettet ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 som et led i domstolsreformen, der bl.a. havde til formål at sikre en bredere rekruttering af dommere og større gennemsigtighed ved besættelse af dommerstillinger. Rådet har været i funktion siden den 1. juli 1999, da loven trådte i kraft.

Dommerudnævnelsesrådets sammensætning
Efter retsplejeloven består Dommerudnævnelsesrådet af:
1 højesteretsdommer indstillet af Højesteret 
1 landsdommer indstillet af landsretterne 
1 byretsdommer indstillet af Den Danske Dommerforening 
1 advokat indstillet af Advokatrådet 
2 repræsentanter for offentligheden indstillet af henholdsvis Kommunernes Landsforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd 
 
Rådets medlemmer udnævnes af justitsministeren.
Se rådets aktuelle medlemmer
Til top Sidst opdateret: 01-11-2017 
DommerudnævnelsesrådetseperatorSt. Kongensgade 1seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: post@dommerudnaevnelsesraadet.dk