Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Den Særlige Klageret 

Klagerettens kompetence

Den Særlige Klageret er en særlig domstol oprettet ved lov og har eksisteret siden 1939.

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

Klagerettens sekretariat er henlagt under Højesteret og består af 3 dommerfuldmægtige og 1 sekretær.

 

Klageretten behandler:

  1. Anmodninger om genoptagelse af straffesager, jf.  retsplejelovens kapitel 86.
  2. Klager over dommere og andre domstolsjurister og sagkyndige retsmedlemmers opførsel under udøvelsen af deres embedsvirksomhed.
  3. Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer i en straffesag (afslag på at få beskikket den forsvarer, man ønsker).

Endvidere behandler Klageretten sager om afskedigelse af dommere, om afskedigelse og uansøgt forflyttelse af andre domstolsjurister og om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2009 
Den Særlige KlageretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K.seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: densaerligeklageret@hoejesteret.dk