Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Praktiske oplysninger 

 

Adresse og åbningstider

Postadresse: 

Den Særlige Klageret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K
Telefon 33 63 27 50

e-mail: Densaerligeklageret@hoejesteret.dk

 

Åbningstid/kontortid:

Mandag -fredag kl. 9-15.

I juli og fra 23. - 30. december er åbningstiden dog kl. 11-14.

Lukket lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, samt den 24. og 31. december.

 

DEN SÆRLIGE KLAGERET AFSKAFFER FAXEN:

Fra den 1. september 2016 er det ikke længere muligt at sende breve og dokumenter pr. telefax til Klageretten.

 

Klagerettens kompetence:

Den Særlige Klageret er en særlig domstol oprettet ved lov og har eksisteret siden 1939.

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

Klagerettens sekretariat er henlagt under Højesteret og består af 3 dommerfuldmægtige og 1 sekretær.

Klageretten behandler:

  1. Anmodninger om genoptagelse af straffesager, jf.  retsplejelovens kapitel 86.
  2. Klager over dommere og andre domstolsjurister og sagkyndige retsmedlemmers opførsel under udøvelsen af deres embedsvirksomhed.
  3. Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer i en straffesag (afslag på at få beskikket den forsvarer, man ønsker).

Endvidere behandler Klageretten sager om afskedigelse af dommere, om afskedigelse og uansøgt forflyttelse af andre domstolsjurister og om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

 

Bilag i form af dokumenter samt andre akter returneres ikke

Når De sender bilag i form af dokumenter eller andre akter til Den Særlige Klageret, kan De ikke forvente at få Deres dokumenter eller akter re­turneret. Den Særlige Klageret har som arkivmyndig­hed efter Arkivloven pligt til at opbevare dem.

Klageretten opfordrer derfor til, at man fremsender bilag samt andre akter, som f. eks. DVD’er eller billeder, i kopi.

Ønskes en kopi af dokumenter, skal der fremsættes skriftlig anmodning herom med angivelse af hvilke dokumenter, der ønskes udleveret.

Der skal tillige indbetales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument, jf. retsafgiftslovens § 48, stk. 1.

Det er muligt efter forudgående anmodning og aftale med Den Særlige Klagerets sekretariat at kigge sagsakter igennem uden beregning ved personligt fremmøde i Højesteret.

Til top Sidst opdateret: 28-03-2014 
Den Særlige KlageretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K.seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: densaerligeklageret@hoejesteret.dk