Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Månedsstatistik 
12-11-2019 

Sager modtaget ved retten pr.31. oktober 2019 (2018-tal i parentes).

    

 

Statistik

2019

2018

 

 

 

Fogedret

 

 

Fogedsager

1554

1538

heraf betalingspåkrav

416

457

Gns. Sagsbehandlingstid

26

26

Tvangsauktioner over fast ejendom

56

45

Skifteret

 

 

Dødsboer

521

498

Modtagne gældssaneringssager

37

42

Gennemførte gældssaneringssager

15

13

Konkursbegæringer

37

31

Opløsningssager

31

49

Bodelingssager

5

6

Rekonstruktion

 

1

Skiftesager i alt

631

627

 

 

 

Civile sager

178

175

Heraf småsager

61

45

Straffesager

862

781

Heraf bødesager

424

417

Heraf bødesager behandlet uden retsmøde

360

372

 

 

 

Notarialforretninger

431

399

  

Statistikken for modtagne sager i perioden januar – oktober 2019 viser en beskeden stigning i antallet af fogedsager. Stigningen er dog så beskeden i både antal og procent, at den ikke kan tages som udtryk for en tendens.

Tilsvarende viser det samlede sagsantal i skifteretten også kun en beskeden stigning, nemlig 4 sager. Dog er der mellem skifterettens sagstyper en forskydning, således at der er modtaget flere dødsboer og færre insolvenssager. Blandt andet er antallet af modtagne opløsningssager faldet. Tiden frem til 2021, hvor ejere af et IVS (iværksætterselskab) skal omdanne IVS’et til en anden selskabsform for at undgå opløsning, vil vise, om antallet af opløsningssager stiger på ny.  

 

Antallet af modtagne civile sager er i perioden stort set uændret i forhold til samme periode i 2018. Derimod ses en stigning i antallet af modtagne straffesager og notarialforretninger.

 

Til top Sidst opdateret: 12-11-2019 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk