Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Politi 


Den, der sigtes for en lovovertrædelse, som kan medføre frihedsstraf, får vejledning af politiet om muligheden for at få beskikket en advokat som forsvarer. Hvis den pågældende bliver dømt, skal vedkommende selv betale salæret (honoraret) til advokaten.
 
Forurettede i visse volds- og sædelighedssager har krav på at få beskikket en advokat til at hjælpe sig eller har i hvert fald mulighed for at anmode retten om det. Politiet vejleder de pågældende om dette.
 
Også andre forurettede, der har brug for advokatbistand til at opgøre deres erstatningskrav, og hvis indtægt ikke overstiger de grænser, der er nævnt under offentlig retshjælp, har mulighed for at bede retten om at få beskikket en advokat.
 
Er der sket personskade, og skyldes dette en overtrædelse af straffeloven, vil den forurettede kunne få erstatning fra staten. Det er en betingelse, at den pågældende uden unødigt ophold anmelder lovovertrædelsen til politiet, og at vedkommende under en eventuel straffesag kræver erstatning af den, der har forvoldt skaden. Politiet vejleder om ordningen og udleverer ansøgningsblanketter til Nævnet vedrørende Erstatning til Ofre for Forbrydelser.
 
Vidner i straffesager, der har spørgsmål vedrørende indkaldelsen, kan henvende sig til politiet, der også kan udlevere en særlig folder. 

Til top Sidst opdateret: 31-10-2012 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk