Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kriminalforsorgen 

 

Kriminalforsorgen er en enhedsforsorg under Justitsministeriet. Kriminalforsorgen består af en lukket del (fængsler) og af den frie Kriminalforsorg.
 
Den frie Kriminalforsorg har afdelinger placeret i samtlige landets amter. Afdelingernes arbejdsområde er udfærdigelse af personundersøgelser, tilsyn med tiltalefritagne, betinget dømte, herunder med vilkår om samfundstjeneste og prøveløsladte, tilsyn med psykisk syge kriminelle, betinget benådede og tilsyn med personer, der er idømt frihedsstraf på grund af spirituskørsel og som har fået udsættelse med afsoning.
 
Når en person bliver indkaldt til afsoning, kan vedkommende rette henvendelse til den lokale afdeling af den frie Kriminalforsorg, såfremt vedkommende ønsker råd og vejledning med hensyn til ændring af afsoningstidspunkt og eventuelt afsoningssted.
 
Såfremt en person under 18 år bliver idømt frihedsstraf, vil Direktoratet for Kriminalforsorgen rette henvendelse til den frie Kriminalforsorg og bede om, at det undersøges, om der er mulighed for et alternativt afsoningssted. Den samme mulighed har frihedsdømte personer med særlige behandlingsbehov.

Til top Sidst opdateret: 31-10-2012 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk