Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole 

Fra d. 1. januar 2015 bliver det nemmere at kommunikere digitalt med Retten på Bornholm.
Pr. 1. januar 2015 bortfalder kravet om original underskrift på en række dokumenter, der sendes til retten. Kravet har udgjort en væsentlig hindring for digital kommunikation med retterne.  Det bliver endnu ikke muligt for retterne at modtage alle henvendelser i alle sagstyper digitalt, men ændringerne pr. 1. januar 2015 er et godt skridt i retningen af at lette kommunikationen mellem retten og rettens brugere.

Hvordan kan jeg kommunikere digitalt med retten?
Retten kan i dag kommunikere digitalt på følgende måder:

  • Almindelig mail
  • Certifikatløsning (fortrinsvist med professionelle parter)
  • Offentlig digital post (borger.dk; virk.dk eller e-Boks)

 

Når du sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Du bør derfor ikke skrive eller vedhæfte dokumenter med fortrolige personoplysninger om dig eller andre fx helbredsmæssige oplysninger, økonomiske oplysninger, information om strafbare forhold, race og etnisk baggrund og væsentlige sociale problemer – eller dit eller andres cpr-nummer i en almindelig e-mail.

Sikker e-mail svarer til at putte dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager. Du kan sende sikker mails fra din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk. Den digitale postkasse er gratis og giver hurtig adgang til sikker post mellem dig og Danmarks Domstole.

Find hjælp og vejledning til at oprette og bruge den digitale postkasse på www.borger.dk.

 

Retten på Bornholm henstiller, at nye sager og materiale til verserende sager sendes til den relevante afdeling, som følger:

Er du i tvivl om, hvem der skal modtage din henvendelse, kan du sende din mail til bornholm@domstol.dk.

Hvilke krav har retten til digital kommunikation?
Det letter rettens håndtering af mails, hvis du udfylder emnefeltet i mailen på følgende måde:

  • Nye sager: ”Stævning – sagsøgers sagsnr., sagsøgtes sagsnr.”
  •  Verserende sager: ”Rettens sagsnr. inkl. årstal, dernæst dokumenttype (f.eks. stævning, processkrift, anmodning mv.)”. Det kunne se ud som følger: ”BS 357-2014 – stævning”

Emnefeltet på en hvilken som helst mail, krypteres aldrig. Skriv derfor ikke personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nr.,  i emnefeltet

Der må kun sendes én sag pr. mail, dvs. ikke flere sager i samme mail.

Processkrifter og bilag sendes i samme mail, som adskilte filer med processkrifter i én fil og bilag i en anden fil, f.eks. benævnt ”bilag 1-10”, hvis der er 10 bilag. Hvis der er mere end 100 siders bilag, bør bilagene samles i enkeltfiler med siderne 1-100 i en fil og siderne 101-200 i en anden fil.

Du kan i retningslinjerne læse mere om, hvilke filformater retten kan modtage.


 

Husk! Fortrolige personoplysninger såsom helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger, information om strafbare forhold eller dit eller andres cpr-nummer altid bør sendes med sikker e-mail herunder fx via e-boks.

 

Til top Sidst opdateret: 26-10-2017 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk