Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tre mænd idømt fængsel i hhv. 2 år, 2 år og 1 år og 3 måneder for grov vold ved knivstik. 
15-10-2019 

To mænd blevet idømt fængsel i 2 år og en mand fængsel i 1 år og 3 måneder for i juli 2019 at have begået grov vold ved knivstik i forurettedes lejlighed i Rønne. En af de tiltalte blev udvist med indrejseforbud i 12 år.
 

Sagsnummer: SS 635/2019

Sagen kort fortalt

De tiltalte, der var født i 1992 og to i 1986, var tiltalt for den 30. juli 2019 i forurettedes lejlighed i forening og efter forudgående aftale at have tildelt forurettede flere slag i ansigtet, at have fastholdt forurettede og at have stukket eller skåret ham med en kniv flere steder, hvorved forurettede pådrog sig flere alvorlige skader, herunder et flere centimeter dybt og operationskrævende snit i højre underarm. De tiltalte var sammen gået til forurettedes lejligheder og var blevet lukket ind af forurettede.

Tiltalen var grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, og for så vidt to af de tiltalte, vold i gentagelsestilfælde.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

To dommere fandt det bevist, at de tiltalte i forening var gået til forurettedes lejlighed for at afstraffe ham, at de sammen overfaldt ham, og at forurettede, mens han var fastholdt under overfaldet, blev skåret med en kniv, således at han fik et 7-8 cm dybt sår i venstre underarm.

En dommer fandt, at der ikke var det for domfældelse fornødne sikre bevis for, at de tiltalte havde fortsæt til at begå vold mod den forurettede.

Der blev afsagt dom i overensstemmelse med flertallets resultat, og de tiltalte blev fundet skyldige i grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1.

Straffen blev fastsat for to af de tiltalte fastsat til fængsel i 2 år, hvoraf den ene blev udvist med indrejseforbud i 12 år, og for en af de tiltalte til fængsel i 1 år og 3 måneder. Dommerne lagde vægt på forholdets særdeles grove karakter, herunder de skader, som forurettede var blevet tilføjet. Retten lagde også vægt på, at de tiltalte var straffet gentagne gange tidligere, herunder var to af de tiltalte tidligere straffet for vold.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var uenige om dommens resultat.

De tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 15. oktober 2019.

Til top Sidst opdateret: 16-10-2019 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk