Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Virksomhedsbesøg og erhvervspraktik 

 

Hvis man ikke ønsker at overvære en egentlig retssag, men ønsker at aftale et virksomhedsbesøg, kan dette tillige arrangeres. Retten på Bornholm tilbyder endvidere erhvervspraktikanter et praktikophold af ca. 1 uges varighed. Normalt tilrettelægger retten et forløb, der søger at tilgodese praktikantens ønsker, ligesom der gives mulighed for at deltage i retsmøder sammen med embedets jurister. Da tilrettelæggelsen af et praktikophold kræver en vis arbejdsindsats, forbeholder embedet sig dog af ressourcemæssige årsager, ret til at afslå anmodninger herom. 
 
Virksomhedsbesøg kan aftales telefonisk ved at ringe til Retten på Bornholm på tlf. 99688300.
 
Elever, der ønsker praktikophold, opfordres til at skrive til Retten på Bornholm, Damgade 4 A, 3700 Rønne efter aftale med skolens studievejleder. 

Til top Sidst opdateret: 11-09-2017 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk