Hop til indhold

       Retten på
       Bornholm

 

MEDDELELSE 

Som en følge af den aktuelle COVID19/coronavirus-situation i Danmark er det nødvendigt, at domstolene i perioden 13. marts – til og med 13. april 2020 prioriterer at udføre kritiske opgaver, da personalet i størst muligt omfang er hjemsendt.

Retten på Bornholm opretholder i perioden et nødberedskab til at varetage kritiske opgaver, herunder grundlovsforhør, visse familieretlige sager og visse andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede vil være helt uproportionelt at udsætte sagens behandling, og når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis. 

Øvrige sager, herunder fogedsager, dødsbosager og civile sager er i udgangspunktet ikke kritiske, men vil blive behandlet i det omfang personligt fremmøde i retten ikke er nødvendigt. Der må dog under alle omstændigheder forventes en længere sagsbehandlingstid end under normale forhold.  

Borgere, der ønsker at oprette testamente, henvises indtil videre til at oprette testamentet som et vidnetestamente, jf. nærmere nedenfor.

Borgere, der har modtaget indkaldelser til møder i retten, skifteretten eller fogedretten i perioden 13.marts - til og med 13.april 2020 vil modtage særskilt besked, hvis mødetidspunktet ændres. Hvis man ikke modtager besked fra retten, skal man fortsat møde som indkaldt.

Eventuelle frister i perioden for indgivelse af skriftlige indlæg opretholdes indtil videre. 

Retten vil i perioden være lukket for personlige henvendelser. I kritiske situationer kan retten kontaktes på telefon 9968 8300 eller pr. mail på bornholm@domstol.dk.

 

 

 

Du kan bestille tid hos notaren online

   

Du kan bestille tid hos notaren online fra din computer, tablet eller smartphone til langt de fleste notarforretninger. Der gør det lettere for borgere og virksomheder at se ledige notartider og vælge den tid, der passer bedst.

                         Rettens online bestillingsportal findes herunder: BESTIL NOTARTID 

 

 

 

BEMÆRK:

Til og med 13. april 2020, hvor retten alene har et nødberedskab, kan testamenter ikke underskrives for notaren. Borgere, der i perioden ønsker at oprette testamente, kan oprette testamentet som et såkaldt vidnetestamente.  Ved testators underskrivelse af et testamente for vidner i stedet for notaren, skal to vidner påse underskrivelsen. Vidnerne skal være fyldt 18 år og må blandt andet ikke være begunstiget i testamentet eller i øvrigt være inhabile, eksempelvis være nært knyttet til testator eller personer, der er begunstiget i testamentet. Bestemmelserne om vidnetestamenter fremgår af arvelovens § 64, der også indeholder bestemmelser om den påtegning, som vidnerne skal påføre vidnetestamentet.

I dette link findes nærmere information om oprettelse af et vidnetestamente.  Link

 

 

 

Retten på Bornholm har etableret en Familieret

Den 1. april 2019 etableres et nyt system i Danmark til behandling af familieretlige sager (separation, skilsmisse, faderskab, forældremyndighed, børns bopæl, samvær m.m.).

Alle familieretlige sager behandles i Familieretshuset, inden de evt. kommer til Familieretten.
  Læs mere om det nye familieretlige system 

 se film om familieretten her

 

 

 

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 23-03-2020 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk