Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bibeskæftigelsesnævnet og dommeres bibeskæftigelse i 2014 
27-03-2015 

Efter retsplejeloven skal en dommer hvert år inden 1. februar indberette sin bibeskæftigelse til den retspræsident, dommeren hører under.

Oplysninger om de enkelte hverv er derefter videregivet til Bibeskæftigelsesnævnet, der har lagt de oplysninger, der er undergivet aktindsigt, ud på www.domstol.dk/bibeskaeftigelsesnaevnet.

På hjemmesiden kan man også se nævnets sammensætning og læse en redegørelse for nævnets virksomhed i 2014.

Redegørelsen indeholder endvidere oplysning om størrelsen af dommernes samlede biindtægter i 2014 fordelt på de forskellige kategorier af dommere.

Kontaktperson: Nævnets sekretær, dommerfuldmægtig Tine Linde (tlf.: 3363 2750).

Til top Sidst opdateret: 27-03-2015 
BibeskæftigelsesnævnetseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K.seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk