Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling - Konfliktløsning uden tabere 

 

Hvad er retsmægling
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter i civile sager på, hvor en mægler hjælper parterne med selv at finde frem til en løsning på deres problem. Retsmægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, der foregår under retsmæglingen, er fortroligt.

Retsmægleren er ved Retten på Bornholm enten en af rettens dommere eller en advokat, der er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler. Både dommere og advokater, der fungerer som retsmæglere, har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Domstolsstyrelsen forventer, at der først efter sommerferien i år vil være antaget advokater som retsmæglere.

Retsmægleren leder mæglingsprocessen. Retsmægleren bistår gennem samtale parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper dem herigennem med at opnå større forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Retsmægleren hjælper herefter parterne med selv at finde frem til en løsning af konflikten, som i størst mulige omfang tager hensyn til begge parters interesser og behov.

Hvorfor vælge retsmægling
Når man når ind til kernen i det, der ligger bag ved en konflikt, er det ikke altid, at dom er en tilfredsstillende løsning for parterne.

Ved retsmægling bliver forløbet tilpasset parternes individuelle behov.

Modsat traditionel konfliktløsning ved domstolene er fokus ved retsmægling orienteret mod de bagvedliggende årsager til konflikten med henblik på at gøre det nemmere for begge parter at komme videre. Det gør det også lettere at fortsætte et eventuelt samarbejde, og det giver mulighed for en mere varig løsning.

Ved retsmægling vil en løsning normalt kunne opnås hurtigere, end hvis sagen skal afgøres ved en dom.

Hvem kan bruge retsmægling
En sag kan være egnet til retsmægling, uanset om det drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold. Det, der er afgørende, er, at begge parter ønsker at medvirke til retsmægling, og at retten ikke på forhånd mener, at sagen af særlige grunde er uegnet.

Hvad koster det
Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal selv betale salæret til din advokat, medmindre du har fri proces til sagen eller får salæret dækket gennem en retshjælpsforsikring.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte retten, hvis du vil vide mere om retsmægling

Til top Sidst opdateret: 01-11-2012 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk