Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten på Bornholm 

Retskredsen
Retten dækker Bornholms Regionskommune og Christiansø med omkring 40.000 indbyggere. Retten har adresse på Dommerkontoret, Damgade 4 A, Rønne. Retshandlinger foregår på Tinghuset i Rønne, St. Torv 1.
 
Sagerne
I 2016 modtog Retten på Bornholm i alt 4012 sager. Heraf var der 210 civile sager, 888 straffesager, 1877 fogedsager, 57 tvangsauktioner, 694 skiftesager og 286 notarforretninger.

Medarbejderne
Retten har 20 faste medarbejdere pr. 31. august 2017, herunder 1 retspræsident der tillige er dommer, yderligere 1 dommer, 1 retsassessor og 1 dommerfuldmægtig. Såvel retsassessor som dommerfuldmægtig er fuldt uddannede domstolsjurister. De juridisk uddannede medarbejdere deltager alle i større eller mindre omfang i behandlingen af retssager. Retten har endvidere en akademisk uddannet administrativ medarbejder, et antal kontoruddannede medarbejdere, 2 elever, 1 student og 1 retsbetjent/it-medarbejder. Til retten er endvidere knyttet et antal stævningsmænd, der for et honorar pr. sag forkynder (afleverer) dokumenter, som har betydning for retssager. 
 

Afdelingerne
Familieretten og retsafdelingen (civile sager og straffesager) samt fogedretten, skifteretten og notarialkontoret ledes af en kontoruddannet afdelingsleder sammen med rettens jurister. Rettens administration varetages af retspræsidenten og en akademisk uddannet chefkonsulent.

Driftsenheden for en kommende national domsdatabase placeres ved Retten på Bornholm. Forberedelserne til organiseringen, udviklingen og idriftsættelsen af domsdatabasen er i fuld gang og har foreløbigt resulteret i ansættelsen af et antal kontoruddannede medarbejdere.

 


 

Til top Sidst opdateret: 29-03-2019 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk