Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævnets sammensætning 

Efter retsplejeloven består Bibeskæftigelsesnævnet af:
  • Præsidenten for Højesteret (formand)
  • Præsidenterne for landsretterne
  • 1 retspræsident indstillet af de øvrige retspræsidenter
  • 1 dommer indstillet af Den Danske Dommerforening 
  • 2 repræsentanter for offentligheden indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd henholdsvis Rektorkollegiet

Til top Sidst opdateret: 01-07-2016 
BibeskæftigelsesnævnetseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K.seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk