Hop til indhold
  Retten i Aalborg

Retten i Aalborg har i perioden frem til og med den 10. maj 2020 iværksat et nødberedskab.

Retten i Aalborg aflyser i perioden frem til og med den 30. april 2020 på grund af situationen med Coronavirus følgende typer af sager:

 • Hovedforhandlinger i straffesager, der ikke er af særligt hastende karakter,
 • Alle hovedforhandlinger i civile sager, herunder familiesager,
 • Alle berammede sager i fogedretten, herunder tvangsauktioner – både møder i og uden for retten,
 • Notarforretninger – både møder i og uden for retten,
 • Møder i gældssaneringssager og tvangsopløsningssager, medmindre det er muligt at aftale, at mødet afholdes telefonisk. Hvis det er muligt at afholde mødet telefonisk, vil de involverede blive kontaktet herom,
 • Møder i konkurssager, der ikke er af særligt hastende karakter.

Da omfanget af de kritiske sagsområder, som domstolene behandler, løbende overvejes, er det alene sager berammet til og med den 30. april 2020, som på nuværende tidspunkt aflyses.

Med hensyn til notarforretninger kan erhvervsdrivende fra den 2. april 2020 igen bestille tid. 

Ved ønske herom skal skifteretten kontaktes på mailadresse skifte.alb@domstol.dk.     

De aflyste retsmøder vil snarest muligt, når situationen er normaliseret, blive berammet igen.

Der sagsbehandles i alle rettens afdelinger hjemmefra, men der må påregnes længere ekspeditionstid end normalt. Særligt i forhold til skifteretten vil der fra uge 13 (den 23.  marts) igen blive afholdt telefoniske vejledningsmøder, og man bliver i givet fald ringet op af en medarbejder fra skifteretten.

I forhold til oprettelse af testamente skal retten henlede opmærksomheden på, at det er muligt at oprette et gyldigt testamente for vidner. Kontakt i givet fald en advokat, der vil kunne rådgive herom. Se også denne vejledning på domstol.dk.: InformationTestamenterkanoprettessomvidnetestamenter.aspx

 

Det er for tiden ikke muligt at få påtegnet fremtidsfuldmagter hos notaren ved retten. Alternativt kan man oprette en generalfuldmagt. Få mere information på domstol.dk:

 

Retten gennemfører i perioden med nødberedskab som udgangspunkt følgende møder som planlagt:

 • Forberedende møder i civile sager, der er berammet som telefonmøder,
 • Grundlovsforhør, fristforlængelser og arrestantsager,
 • Hastende møder vedrørende indgreb under efterforskningen,
 • Hastende retsmøder efter retsplejelovens § 747,
 • Andre sager af særdeles hastende karakter, herunder visse fogedsager, visse familieretlige sager, visse notarforretninger og visse konkurssager,
 • Sager, hvor det er muligt at gennemføre retsmødet som et telefonisk retsmøde
 • mortifikationssager

I alle sager/retsmøder, der gennemføres, vil de involverede blive kontaktet herom. Dette gælder dog ikke mortifikationssager.

Retten holder i samme periode lukket for personlige henvendelser. Rettens telefoner er lukkede, men hvis der er tale om henvendelser af særligt hastende karakter, kan retten alle hverdage fra kl. 8.30 til kl. 15 kontaktes på nødtelefonnummer 51 32 10 45. I det omfang retten vurderer, at der er tale om en henvendelse af særligt hastende karakter, vil man efterfølgende blive ringet op af en medarbejder.

 

 

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 13-03-2020 
Retten i AalborgseperatorBadehusvej 17seperator9000 Aalborg seperatorTelefon: 99688400seperatorEmail: aalborg@domstol.dk