Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om retslister 

Retslisterne er opstillet i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.
Offentliggørelse finder sted senest fredag for den efterfølgende uge, og retslisterne slettes ugen efter sidste retsdag.

Hasteberammede sager vil ikke fremgå af retslisten på hjemmesiden.

Aflysning af retsmøder vil ikke blive annonceret. Vær opmærksom på, at auktioner ofte aflyses med meget kort varsel.

Retslisterne er opstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004 om Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv. 

Som hovedregel er der offentlig adgang til retsmøderne. Dommeren kan dog i den enkelte sag beslutte at lukke dørene for offentligheden. Visse sagstyper behandles altid for lukkede døre (ægteskabssager, faderskabssager og lignende samt forberedende retsmøder). Disse medtages ikke på retslisten.


Til top Sidst opdateret:  
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk