Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

 

Tilbud til advokater og parter om retsmægling

Ved Retten i Aarhus ønsker vi at behandle civile sager hurtigere. Vi har derfor et særligt fokus på retsmægling.

Hvad er retsmægling?

Retsmægling er en alternativ og frivillig måde at løse uenigheder på i en civil sag.  Retsmægleren, som bistår parterne, kan være en advokat eller dommer.

dette link er der adgang til mere information om retsmægling. Listen over retsmæglere ved Retten i Aarhus er nedenfor.

Hvis sagen løses ved retsmægling, undgår parterne den videre proces, herunder hovedforhandling og dom. Vi kan tilbyde at holde et retsmæglingsmøde inden for 3 uger.

Hvis I vælger at sige ja til retsmægling, betyder det ikke en forsinkelse af en eventuel efterfølgende retssag. Vi kan nemlig fastsætte tidspunktet for en eventuel hovedforhandling, selvom I siger ja til retsmægling.

Der kan være mange grunde til at vælge retsmægling. De mest almindelige er


·   
Det er en enklere og hurtigere måde at få løst sagen på.
·    Det er billigere, hvis sagen afsluttes allerede nu.
·    Det er ofte muligt at finde en løsning, som begge parter er
      tilfredse med
·    Retsmægling er ikke så belastende for parterne og gør det  
      nemmere for parterne at samarbejde bagefter.
·    Selvom mægling/forligsmægling allerede har været forsøgt, eller
      parterne har forsøgt at forhandle sig til rette, viser erfaringerne,
      at det stadig er muligt for parterne at løse konflikten ved
      retsmægling.
·    De fleste retsmæglinger sluttes med en aftale.
 

Vil du/din klient deltage i retsmægling, kan du sende en mail til Civilrettens mailadresse civil.arh@domstol.dk Vi beder dig om at oplyse sagsnummeret.

Retsmæglere ved Retten i Aarhus:

Dommer Anne-Mette Gedbjerg
Dommer V. Kahr Rasmussen
Dommer Kirsten Schmidt
Dommer Tina van Steen
Dommer Tine Rud
Dommer Mette S. Vammen

Advokat C. Søgaard-Christensen
Advokat Mogens Yde Knudsen
Advokat Niels Lyhne

 
            Læs nærmere

Til top Sidst opdateret: 15-01-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk