Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gruppesøgsmål 

Fra 1. januar 2008 kan flere personer anlægge sag om ensartede krav som en gruppe. Der er tale om en ny procesform, der skal lette adgangen til domstolene.

Gruppesøgsmål

stå sammen i retssalen

Ved gruppesøgsmål anlægger flere personer med ensartede krav en sag sammen.

Hvorfor gruppesøgsmål?

Formålet med at åbne mulighed for gruppesøgsmål er:

  At lette adgangen til domstolene og dermed støtte krav, som borgere opgiver at føre retssag om på grund af manglende ressourcer.

At give domstolene en mere effektiv måde at håndtere sager med ensartede krav på, som derved vil betyde hurtigere sagsbehandlingstider.

Eksempel

Lone og Leif har købt deres nye ejerlejlighed som projektsalg – dvs. før boligbyggeriet var opført. Da det står færdigt, har den nye lejlighed skæve vinduer, ødelagte gulve og andre mangler. Lone taler med flere naboer, som har de samme problemer med deres lejligheder. På et fællesmøde viser det sig, at alle lejligheder har store fejl og mangler, og køberne beslutter derfor at anlægge sagen sammen som et gruppesøgsmål.

Hvad kræver et gruppesøgsmål?

De væsentligste betingelser for, at en sag kan blive gennemført som gruppesøgsmål er:

• At gruppemedlemmernes krav er ensartede.

• At retten skønner, at sagen er egnet som gruppesøgsmål.

• At retten udpeger en grupperepræsentant, som varetager gruppens interesser og er part i sagen.

• At der er værneting for alle kravene i Danmark, dvs. at alle sagsøgernes krav kan behandles i Danmark.

Retten behandler gruppesøgsmål efter de samme processuelle regler som almindelige søgsmål.

Til top Sidst opdateret: 08-07-2013 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk