Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Aarhus 

Her kan du finde kontaktinformationer og andre praktiske oplysninger om retten.

Retten i Aarhus
Vester Alle 10,
8000 Aarhus C.

Se bykort

Kontortid:
Eksp. kl. 8.30-15.00
Telefon: 99 68 7 800 (embedets hovednummer) 
med omstilling til samtlige afdelinger

Fogedretten, Skifteafdelingen samt Notaren har adresse i Kannikegade 16, 8000 Aarhus C.

 

Henvendelser til Fogedretten:

Vi forsøger i øjeblikket at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvilket betyder, at vi har åbent for telefoniske henvendelser til Fogedretten på 99 68 78 05 på hverdage kl. 8.30-13.00.

Henvendelse kan også ske på foged.arh@domstol.dk

 

Henvendelser vedrørende gældssanering, konkurs, rekonstruktion, tvangsoplysning eller ægtefælleskifte:
Henvendelser til ovenstående kan ske på 99 68 78 07 eller skifte.arh@domstol.dk


Henvendelser vedrørende dødsbobehandling:
Henvendelser kan ske på 99 68 78 06 eller skifte.arh@domstol.dk

Telefonkontoret vedrørende dødsbobehandling har i øjeblikket  lukket om onsdagen.

 

Henvendelser vedrørende notar forretninger, herunder testamenter:
Henvendelser kan ske på 99 68 78 10 eller skifte.arh@domstol.dk 
 

Telefoniske henvendelser til Strafferetten:

Vi forsøger i øjeblikket at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvilket betyder, at vi har åbent for telefoniske henvendelser til Strafferetten på hverdage kl. 8.30-10.00 og igen kl. 13.00-14.30.

 

Telefoniske henvendelser til Civilretten:

Henvendelser kan ske på 99 68 78 02 eller civil.arh@domstol.dk

 

Telefoniske henvendelser til Familieretten:

Henvendelser kan ske på 99 68 78 11 eller  familie.arh@domstol.dk

 

Samsø
Henvendelser vedrørende alle former for sager skal rettes til Retten i Aarhus, Vester Allé 10, 8000 Aarhus C., tlf. 99 68 78 00. Alle retsmøder afholdes som hovedregel i Aarhus.

Se nærmere i menuen til venstre om de enkelte afdelinger samt andre praktiske oplysninger. 

 

________________________________________________________

 

Retten i Aarhus er blevet opmærksom på, at et mindre antal forkyndelsesanmodninger med bilag indeholdende personfølsomme oplysninger er bortkommet i posten. Der er formentlig tale om mellem 1 og 5 sager. Det er ikke muligt for retten at identificere modtagerne nærmere end, at de pågældende personer er bosiddende i postnummer 8000 Aarhus C.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Retten i Aarhus på aarhus@domstol.dk eller Domstolsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver, Ann Lauritzen på dpo@domstolsstyrelsen.dk

 

Til top Sidst opdateret: 25-06-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk