Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøg retten med klassen 

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.
 
 
Kenddinret.dk
Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.
 
Gymnasier: Retsvæsenet i samfundsfag
Domstolene har udviklet et forløb om retssystemet og kriminalitet til undervisning i samfundsfag i gymnasiet.
Undervisningsforløbet strækker sig over 10 moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten.
 
Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.
 
Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.
 
Retten kan kun tilbyde et begrænset antal forløb om året, så kontakt os i god tid, hvis du ønsker at gennemføre et forløb om retssystemet og kriminalitet med din klasse.
 
Lav en aftale
Send en mail til aarhus@domstol.dk - gerne med oplysning om, hvornår I kunne tænke jer at gennemføre ’Retssystemet og kriminalitet’ for gymnasier.
 
Folkeskolens 8. og 9. klasse
Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse. Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk,
Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.
 
Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisningen.
 
Praktisk information om skolebesøg i retten
Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.
 
Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.
 
Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. 
 
Kontakt retten og aftal det praktiske
Pladsen i retssalene er imidlertid begrænset. Der er normalt kun plads til højst 15 tilhørere. Heller ikke alle sager er lige velegnede til, at en skoleklasse uden forudgående kendskab til sager kan få udbytte af at overvære retsmødet. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, skal du derfor af praktiske grunde træffe aftale med rettens servicemedarbejder på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet sager, typisk straffesager, som din klasse kan have udbytte af at overvære. Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Derfor bedes du oplyse et telefonnummer, hvorpå der kan gives besked til dig, hvis retsmødet må aflyses. Herved mindskes risikoen for, at I kommer til at gå forgæves.

Normalt bliver I vist til den retssal, hvor sagen skal foregå af rettens servicemedarbejder. I bedes komme til retten ca. et kvarter før retsmødets begyndelse. Så er der tid til, at I kan komme på plads, inden retsmødet begynder.

Mens retsmødet er i gang, skal I selvfølgelig forholde jer roligt på tilhører-pladserne, så I ikke forstyrrer. Der vil med jævne mellemrum blive holdt pauser, så der er mulighed for at kunne komme på toilettet o. lign.

Efter retsmødet kan der ofte stilles spørgsmål til dommeren, anklageren og forsvareren, så I har mulighed for at få en forklaring på de ting, som I muligvis ikke har forstået under retsmødet. I kan også spørge om generelle forhold. Dog kan der somme tider være så travlt i retten, at der ikke er tid til denne service.

Aftale af tid for besøg kan træffes med kontorfuldmægtig Haygü Ayar, på email haay@domstol.dk eller telefon 99 68 78 99. Træffes bedst mellem 9.00 og 14.00.
 
Vær særligt opmærksom på følgende, jf. rettens adgangskontrol.
 
Lovlige genstande, der ikke må medtages i retten, kan eventuelt opbevares af retten. De udleveres til den besøgende, når retten forlades.
 
Retten i Aarhus har endvidere besluttet, at tilhørere, vidner og parter, bortset fra i fogedsager, ikke længere må medbringe mobiltelefoner, tablet og pc´ere  i rettens bygninger.
 
Der henstilles derfor, ikke at medbringe dette, når man deltager i besøg som klasse, da pladsen kan være begrænset.
Til top Sidst opdateret: 01-03-2018 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk